a Roompot destination

Huisregels

 • Tijdens de Corona pandemie dient iedere gast zich aan de gestelde regels van het RIVM/Rijksoverheid te houden. Dit houdt ook in dat er geen feesten/bijeenkomsten met meerdere personen gehouden mogen worden in de bungalow.
 • Zorg a.u.b. dat de huishoudelijke reglementen van het park worden nageleefd.
 • Geef schades die geconstateerd worden bij aankomst in de bungalows gelijk door bij de receptie.
 • Aanwijzingen van de medewerkers van het park moeten direct worden opgevolgd.
 • Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Geniet van uw verblijf en gun ook anderen de gelegenheid van hun vakantierust te genieten. Respecteer elkaars mening en overtuiging.
 • Op het gehele terrein dient een stilte in acht te worden genomen van 22.00 – 07.00 uur. Ook op andere tijden wordt overmatig geluid als ongewenst ervaren.
 • Geluidsapparatuur, muziekinstrumenten e.d. mogen daarom alleen in uw eigen accommodatie hoorbaar zijn.
 • Het gebruik van het bedlinnen van Duinresort Dunimar is verplicht. Het beddengoed en –linnen, kussens, woonkamerstoelen etc. mogen niet buiten de bungalow worden geplaatst.
 • Het plaatsen van partytenten is niet toegestaan.
 • Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan in uw accommodatie. Drugs zijn ten strengste verboden, ook in uw eigen accommodatie.
 • Roken is in onze bungalows verboden; roken is slechts toegestaan op de terrassen met gebruik van asbak en met de deuren en ramen gesloten.
 • Laat uw afval uitsluitend achter in de daarvoor bestemde containers, deze vindt u bij de ingang van ons park. Om hygiënische redenen en ter voorkoming van het aantrekken van ongedierte mogen er nooit etensresten of andere bederfelijke goederen in plastic zakken (of andere bewaarmogelijkheden) buiten de accommodatie worden neergezet.
 • Laat hete as van de barbecue daarin afkoelen en deponeer deze daarna in een plastic zak in de container.
 • Omwille van veiligheid en milieu verzoeken wij u het autorijden op het park tot een minimum te beperken. De maximumsnelheid op het park is 15 km per uur.
 • Wij verzoeken u om uw auto na het uitladen van uw bagage op de centrale parkeerplaats te parkeren.

 

Regels bij vertrek

 1. Verwijder het linnengoed van de bedden en zet het in de hal bij de voordeur.
 2. Zet de thermostaat laag (op 18 graden) en ontdooi de koelkast.
 3. Laat de inventaris schoon achter.
 4. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde containers.
 5. Laat de accommodatie bezemschoon achter.
 6. Lever uw sleutel uiterlijk om 10.00 uur in bij de receptie.
 7. Voor groepen: bij verplaatsen van inventaris graag de juiste aantallen weer in de juiste bungalows terug zetten/neerleggen

Wanneer u onverhoopt dringend iemand nodig heeft buiten onze openingsuren belt u: 0252-341704

Hieronder vindt u voorbeelden van onze maatregelen en bedragen die wij rekenen bij het niet nakomen van onze parkregels en de parkregels m.b.t. huisdieren.

Maatregelen

 • Het niet naleven van deze gedragsregels ten aanzien van uw gedrag / lawaaioverlast / vernielingen kan leiden tot directe verwijdering uit de accommodatie en van het park. Wij zullen uw borg inhouden en zullen een evt. aanvullende factuur sturen. U heeft geen recht op teruggave van de huursom.
 • Personen onder invloed van alcohol en/of drugs zullen direct van het park worden verwijderd.
 • Schade die u of één van uw medegasten veroorzaken aan eigendommen van Duinresort Dunimar worden altijd direct verhaald op de veroorzaker of op u.
 • Extra inzet van onze medewerkers (waaronder beveiliging en/of politie) ten gevolge van uw gedrag, worden vertaald in kosten en kunnen worden ingehouden op uw borg.
 • Bij onduidelijkheden over deze gedragsregels of de maatregelen beslist het management van het park.

 

Enkele voorbeelden van kosten die in rekening kunnen worden gebracht

Kosten door schade dan wel door het niet nakomen van de afspraken worden aan de gast doorberekend. De kosten voor de actieve inzet van de beveiligingsdienst worden ook aan de gast doorberekend.

 • Afval in en rondom de woningen afvoeren; € 50,--.
 • Extra noodzakelijke aandacht van beveiliging; € 100,- , bij een derde waarschuwing volgt verwijdering van het park.
 • Extra schoonmaak; dit ter beoordeling van het schoonmaakbedrijf, minimaal € 50,--.
 • Achterlaten van vuile vaat of vaat in de afwasmachine € 15,--.
 • Waarschuwing door parkmanager of beveiliging bij geluidsoverlast; eerste waarschuwing € 50,--, tweede waarschuwing € 150,--, bij een derde waarschuwing volgt verwijdering van het park.
 • Schade welke door overige gasten wordt geleden door gedrag van u of de groep: bedrag ter beoordeling aan de parkmanager.

 

Duinresort Dunimar behoudt zich het recht voor, ongeacht wie van uw groep de veroorzaker is, de eventuele kosten door schade, extra werkzaamheden of vernielingen te verrekenen met de borg.

Parkregels m.b.t huisdieren

Bungalow

Het is niet toegestaan uw huisdier op de stoelen en banken te laten.
Het is niet toegestaan uw huisdier op de eerste etage (slaapkamers) toe te laten.

Park

Op het hele park geldt een opruimplicht.
Op meerdere plaatsen op het park vindt u zakjes disepensers en afvalbakken.

Op het park dient u uw huisdier aangelijnd te houden.

arrow_upward